Nieuws

Hier is de uitnodiging voor de WJJ voor komend seizoen. Aangezien onderstaande een plaatje is, werkt de link niet. Deze link werkt wel.

Uitnodiging WJJ 2021 2022
Deze dagen valt bij alle gemeenteleden de uitnodiging voor startzondag in de bus. De startzondag staat in het teken van het jaarthema van PKN, dat wij als gemeente ook volgen: "Van U is de toekomst!" Dit thema zal tijdens de dienst worden uitgewerkt. Iedereen is daarbij in de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Dit kan door op de vlag die bij de uitnodiging zit jouw/uw ideeën over de toekomst te schrijven/tekenen/verven/plakken. Alle ingeleverde vlaggen worden als slinger in de kerk opgehangen.

Na de dienst zal er koffie en thee met iets lekkers zijn, waarna een gezellig programma zal zijn. Ook voor de jongere gemeenteleden is er een leuk programma.

Belangrijk: als je naar de dienst wilt komen, geef je dan vooraf op bij Jannie van Schuijlenburg. Het programma na de dienst vindt grotendeels buiten plaats, dus daar is opgeven niet nodig.

start | Keender
Triggr kunstweken 2021Dit jaarlijks terugkerende fenomeen krijgt steeds meer bekendheid. Deze !Triggr Kunstweken zijn van 19 juni tot en met 3 juli 2021.
Het thema van dit Kunstweken-jaar is tweeledig. Het gaat om ‘bloemen’ en ‘vier het leven’. Meer informatie op de site van !Triggr.

Dit is de lijst van expositieplekken (in alfabetische volgorde):
Anytime Fitness – Westkanaalweg 100B, Ter Aar
Bloemenhuis Pietersen, Lindenplein 8, Ter Aar
Bruyntje Beer – Essenlaan 14, Ter Aar
D-LY Boekhoudacademie – Vosholplein 11, Ter Aar
DA drogist – Lindenplein 9, Ter Aar
Dirk – Essenlaan 2, Ter Aar
Fysiotherapiepraktijk Krista van Kempen – Vosholplein 1, Ter Aar

De Aarkerk (voorheen Gereformeerde Kerk) – Oostkanaalkade 2, Ter Aar
– openingstijden: dinsdag, vrijdag en zaterdag 12-16 uur -

Gezondheidscentrum De Aar – Aardamseweg 73, Ter Aar
Hair Change – Lindenplein 1, Ter Aar
Hair Club Ter Aar – Vosholplein 10, Ter Aar
Hervormde kerk – Aardamseweg 3, Ter Aar – openingstijden: zaterdag 19 juni 13-15 uur, zaterdag 26 juni en 3 juli 10-14 uur, woensdagen 14-16 uur.
Kaashoek – Lindenplein 5, Ter Aar
Kapteijn Vastgoed – Wilgenpad 1, Ter Aar
Lek Tuinmaterialen – Harsweg 26, Ter Aar
Marskramer – Wilgenpad 1A, Ter Aar
Onderlinge Verzekeraar Rijn en Aar – Vosholstraat 1, Ter Aar
Sportsbar Ter Aar – Vosholplein 12, Ter Aar
Stichting !Triggr (hoofdlocatie) – Middelweg 5, Ter Aar
Valentijn Opticiens – Essenlaan 26, Ter Aar
Valentine Juwelier – Essenlaan 18, Ter Aar
De kerk was tijdens de Pinksterdienst prachtig versierd. Zo is er door een groep gemeenteleden hard gewerkt aan origami-duiven, hingen er rode linten aan de banken, branden er rode kaarsen op het liturgisch centrum en stonden er mooie rode gerbera's in de vensterbanken en op de kansel. Hieronder staan een aantal foto's voor een impressie.

Pinksteren 2021 versierde kerk 2  

Pinksteren 2021 versierde kerk 1
Gedurende de afgelopen weken heeft de kerkenraad zich regelmatig gebogen over de vraag of we de kerk weer zouden kunnen opstellen voor bezoek tijdens de kerkdiensten. Daarbij werden argumenten zoals aantallen besmettingen, ziekenhuisopnamen en IC-bezettingen, alsook onze plaats in de samenleving in de overwegingen meegenomen en kwamen we steeds weer tot de conclusie dat er onvoldoende draagvlak was de kerk weer te heropenen. In onze digitale vergadering van maandag j.l. hebben we geconstateerd, dat met de recente ontwikkelingen (met afnemende aantallen op alle gebied en inmiddels bijna 7 miljoen gevaccineerden), het voldoende verantwoord is om de kerk met ingang van de Pinksterzondag weer open te stellen. Maar wel onder een aantal voorwaarden.

Het eerder gehanteerde regime voor bezoek aan de kerkdienst zal weer in werking treden:
  • Aanmelden bij Gep Bogerd (contactgegevens zie Rode Samen);
  • Maximaal 30 bezoekers, exclusief medewerkers aan de dienst;
  • Triage bij de ingang;
  • Handen desinfecteren;
  • 1 1/2 meter afstand houden;
  • Op aangegeven plaatsen gaan zitten;
  • Mondkapje op bij verplaatsen in de kerk.
We zijn oprecht blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk.