Beste website-lezers,

Bij deze wil ik mij voorstellen als dominee van de Protestantse Gemeente De Aarkerk.

Onze domineeMijn naam is Marina van der Zwaag - de Haan en ik ben al een aantal jaren dominee van deze schitterende gemeente. Nu denkt u misschien: "Dat zal iedere dominee wel van haar of zijn eigen gemeente zeggen." En eerlijk gezegd; dat hoop ik ook. Want De Aarkerk is geen schitterende gemeente, omdat ze zo geweldig is, omdat ze zo ver uitsteekt boven andere kerkelijke gemeentes. Helemaal niet. Ze is schitterend, omdat God haar laat schitteren in al haar eenvoud, maar ook in haar bijzonderheid, in al haar kracht, maar ook in al haar zwakte, kortom in al haar groot- en kleinmenselijkheden. Tussen al die mensen die op hun manier, met vallen en opstaan proberen Gods kinderen te zijn en het Koninkrijk der Hemelen een stukje dichterbij proberen te brengen, mag ik werkzaam zijn en mijn eigen steentje bijdragen.

Dit is mijn eerste gemeente, nadat ik in Alphen aan den Rijn zo'n 1,5 jaar mij heb mogen oefenen in het pastoraat. Ik kom hier echter niet vandaan. Ik ben opgegroeid in het oosten van het land, heb in Kampen theologie gestudeerd en heb daarna 12 jaar in Kudelstaart gewoond, waar ik ben getrouwd, mijn drie kinderen heb gekregen en van alles en nog wat in de kerk daar en in andere kerken in de omgeving heb gedaan. Op 4 november 2001 ben ik bevestigd in deze kerk en heb ik intrede gedaan.

Het fijne van het "domineesvak"is dat er de eerste drie jaar zoveel begeleiding en scholing wordt aangeboden, waardoor de beginnende predikant er veel bij kan leren en dat geleerde meteen weer in praktijk kan brengen.
Toen ik een half jaar in de gemeente zat kreeg ik een mentor (een oudere predikante in de omgeving) toegewezen, die mij zo'n 1,5 begeleidde en alle onderdelen van het werk met me doornam. Daarna begon de verplichte nascholing in Hydepark. Dat houdt in dat ik in ruim een jaar tijd zeven keer drie dagen op studieverlof was met zo'n 35 andere beginnende predikanten. Opnieuw een intensieve periode waarin ik op allerlei gebieden bijgeschoold ben. Ben ik nu een volleerde dominee? Nee, want ik hoop mijn leven lang te blijven leren. Deze gemeente biedt mij daar alle gelegenheid toe.

Tot zover het doopceel van de dominee van de Protestantse Gemeente De Aarkerk.

Ds. Marina van der Zwaag-de Haan.