Inderdaad... vanwege de kinderen die in onze kerk mee mogen doen aan het Avondmaal is er om die reden geen noodzaak meer om belijdenis van je geloof af te leggen. En inderdaad... als je belijdenis gedaan hebt kan er nog van alles in je leven gebeuren, waardoor je van dat geloof afraakt of kiest voor een andere kerk. Belijdenis doen is geen garantie voor de toekomst.

Toch is het voor de betrokkenen en voor de gemeente fijn en een opsteker als er jongeren zijn die gewoon spontaan hun geloof in God ten overstaan van deze gemeente willen belijden.
Gewoon een keer ongecompliceerd “JA” zeggen tegen God.
De vragen blijven heus wel, en de twijfels ook...
En toch...

Wie overweegt om inderdaad dit seizoen (meestal op het Pinksterfeest) belijdenis van zijn of haar geloof af te leggen, mag zich melden bij ondergetekende. Als er aanmeldingen zijn beginnen we in januari en zullen we over de belangrijke thema’s van het geloof nadenken en de Apostolische Geloofsbelijdenis bestuderen, want waar zeg je nu eigenlijk “JA” op?