Als je te oud wordt voor de catechisatie, word je niet in het diepe gegooid, maar blijft er de mogelijkheid om jongeren van jouw leeftijd te ontmoeten en met elkaar te praten over wat je bezig houdt en of geloof daar iets mee te maken heeft.
De onderwerpen worden, als dat op prijs wordt gesteld, door de 17+-ers zelf gekozen en we zien elkaar om de week. Maar het is ook goed als er een soort rode draad is, die we volgen. Afgelopen seizoen waren dat de 10 geboden die door de Duitse monnik Anselm Grün werden uitgelegd. Mogelijk zouden dit seizoen onderdelen van de jongerencursus “Toppers van geloven”, een basiscursus geloven voor jongeren, als leidraad kunnen dienen. Er zit leuk beeldmateriaal bij.
 

Het is de bedoeling na de herfstvakantie voor het eerst bij elkaar te komen. De deelnemers van vorig jaar en de nieuwe 17+-ers krijgen bericht. Maar als je onverhoopt geen bericht hebt gekregen en toch wilt komen, houd dan de zondagsbrief in de gaten, daar staan de bijeenkomsten op, of bel ondergetekende even.
Koffie of thee, vaak met iets lekkers staan voor de deelnemers klaar. Hopelijk kunnen we vooruitkijken op een paar leuke avonden met boeiende gesprekken.

Ds. Marina van der Zwaag-de Haan