Onze kerk kent een aantal communicatiemiddelen om de gemeenteleden en mensen van buiten de kerk te informeren. De belangrijkste zijn te vinden onder het kopje Communicatie in het menu. De redactie is in het leven geroepen om de berichtgeving van en voor gemeenteleden te stroomlijnen en afstemming en samenhang tussen de diverse communicatiemiddelen of media te bewerkstelligen. Kortweg, het bewaken van de kwaliteit van de interne communicatiemiddelen.

Tot de taken van de redactie horen o.a.:
  • Afstemmen van het uiterlijk van de communicatiemiddelen;
  • Bespreken van vernieuwingen;
  • Opstellen en bewaken van richtlijnen voor het gebruik van de communicatiemiddelen.
De opgestelde richtlijnen zijn te vinden bij de beschrijving van de communicatiemiddelen onder het menukopje Communicatie.
Samenstelling:
Ans Steffers
Arie Rijnsburger (Zondagsbrief)
Gep en Lia Bogerd (Samen)
Thomas Esman (Website)