Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door:

Gep Bogerd (preses)
Henk Geertman (scriba)
ds. Marina van der Zwaag - de Haan
Gerbrand van Aalst