De kerkenraad bestaat uit:

Preses: Gep Bogerd
Scriba: Henk Geertman
Predikant: ds. Marina van der Zwaag - de Haan
Ouderlingen: Truida Stegeman
  Arie van den Berg
  Greetje Griffioen-Besemer
Jeugdouderling: Thomas Esman
 
Diakenen
Voorzitter: Jannie van Schuylenburg
Secretaris: Annemarie de Vries
Penningmeester: Lia Bogerd
Jeugddiaken: Jannie van Schuylenburg
Diaken: Nicole Goes
  Nel Pijper-Reijneveld
   
Ouderling-kerkrentmeesters
Voorzitter: Gerbrand van Aalst
Secretaris: Henk Geertman
Penningmeester: Pieter de Vries


Verder zijn de volgende pastoraal bezoekers actief:
Lyda van Vliet
Lia Verduyn
Dicky Schouten
Diney van Eyk
Loes Bergh
Ada Blans
Piet de Vos
Marijke van Aalst-Kortekaas
Sjaak Rodenburg
Lenie Rodenburg-Esveld

Overige taken binnen de kerkenraad:

Afvaardiging classis:

benoemd per keer: primus ouderling

  Ds. Marina van der Zwaag - de Haan