Een christelijke gemeente is er niet voor zichzelf, maar heeft een opdracht in de samenleving. Diaconie: 

  • Heeft niet alleen te maken met financiĆ«le nood. Armoede is niet alleen gebrek aan geld, maar ook aan menselijke relaties;
  • Is niet alleen uitdelen, maar ook zorgen dat mensen weer bij de gemeenschap horen;
  • Is niet alleen voorbehouden aan de diaconie maar iets van de hele kerkelijke gemeenschap.

"De christelijke gemeente vervult haar diaconale roeping in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt."

De werkzaamheden van de diaconie zijn:

Gemeentediaconaat

Dit is gericht op de leden van onze eigen kerkelijke gemeente. Alhoewel elk gemeentelid aandacht verdient, gaat het bij het gemeentediaconaat vooral om mensen die om welke reden dan ook bijzondere aandacht vragen, in droevige maar ook in vreugdevolle omstandigheden.

Binnenlands diaconaat

Dit is gericht op de samenleving om ons heen. Bij het binnenlands diaconaat onderscheiden we ondersteuning van plaatselijke, regionale en landelijke projecten.
Een voorbeeld hiervan is de bijzondere bijdrage voor chronisch zieken. Wat dat inhoudt is te lezen in deze publicatie (PDF-document, u heeft Adobe Reader nodig om het te kunnen bekijken).

Werelddiaconaat

Het werk van de diaconie komt tot uiting in het aandacht vragen voor onrecht en nood in de wereld. De belangrijkste partner op dit gebied is KerkinActie.

Samenstelling

Jannie van Schuylenburg (voorzitter en jeugddiaken)
Annemarie de Vries (secretaris)
Lia Bogerd (penningmeester, geen ambtsdrager)
Nicole Goes (diaken)
Nel Pijper-Reijneveld (diaken)