De doelstelling van de commissie Erediensten is bezinning op inhoud en vormgeving van de erediensten. Onze taak bestaat o.a. uit het vaststellen wat de wezenlijke kenmerken zijn van de erediensten, welke kenmerken dit vanuit de traditie zijn en welke er nu nog leven vanuit die traditie onder de gemeenteleden. Als sommige kenmerken niet of minder belangrijk worden, dan zal er iets anders voor in de plaats moeten komen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het blijft luisteren, zoeken, nadenken, overwegen, afwegen etc………….
Ervaringen van alle gemeenteleden zijn daarvoor onontbeerlijk.

Erediensten met een speciale invulling of onze extra aandacht

Hierbij moet gedacht worden aan o.a.:

  • Biddag/dankstond
  • 40-dagentijd
  • Advent
  • Avonddiensten
  • Scholenzondag
  • Israëlzondag
  • Bevestiging ambtsdragers
  • Einde kerkelijk jaar
 
Samenstelling

Voorzitter: Ad van der Knijff
Secretaris: Ds. Marina van der Zwaag
Predikant: Ds. Marina van der Zwaag
Organist: vacant
Leden:
Marionne de Vries
Arie Rijnsburger