Het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Ter Aar is een commissie die zich bezighoudt met het beheer van gebouwen, de inventaris en de financiën. De Commissie bestaat uit drie ouderling kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. De ouderling kerkrentmeesters vervullen de taken voorzitter, penningmeester en secretaris en zijn tevens lid van de kerkenraad. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de gebouwen en de schoonmaakroosters en kerktelefoon. Het College van Kerkrentmeesters wordt bijgestaan en geadviseerd door de boekhouder, die verantwoordelijk is voor de financiële zaken met betrekking tot de kerk.

Taken

Het College van Kerkrentmeesters komt eens per maand bij elkaar om te vergaderen, meestal de eerste donderdagavond van de maand. In de vergaderingen worden allerlei punten aangaande het reilen en zeilen van alles wat de kerk in haar beheer heeft besproken. Vaste punten op de agenda zijn Onderhoud gebouwen, Oud papier en Kerktelefoon. Ook huisregels, veiligheid, collecterooster en kerkbalans behoren tot ons takenpakket. Eén keer per jaar schuiven de kosters aan de vergadertafel en bespreken we met hen de taken die zij uitvoeren. Eens per jaar komt er een afvaardiging van de bazarcommissie om de doelen met elkaar door te nemen. Het College van Kerkrentmeesters legt éénmaal per jaar verantwoording af door middel van een jaarrekening en ieder jaar wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd.

Onderhoud

Gevelrenovatie in 2010Het onderhoud van de kerk en de bijgebouwen is een belangrijke taak van het College van Kerkrentmeesters. De kerk is een oud gebouw, waardoor er veel onderhoud nodig is. De laatste jaren zijn met hulp van velen veel grote klussen verwezenlijkt. Alweer een paar jaar terug is het kerkdak gerenoveerd, zijn de raampartijen van binnen en buiten opgeknapt, is het kerkplafond geschilderd en is de vloer van de kerkzaal voorzien van nieuwe vloerbedekking. Er zijn diverse aanpassingen verricht om een gebruiksvergunning te krijgen van de gemeente, waaronder het brandveilig maken van de kerk en de bijgebouwen. Recentelijk zijn de bijgebouwen opgeknapt: de zaal waar op zondagochtend koffie wordt gedronken is voorzien van nieuw meubilair, nieuwe stoffering en een nieuw verfje. De trap naar het orgel is verplaatst en vernieuwd, waardoor het wat veiliger is geworden om naar boven te lopen. De consistorie is opgeknapt en er is een prachtige nieuwe keuken geplaatst.
We hebben door acties, zoals de Actie Kerkplafond, veel geld kunnen binnenhalen voor deze projecten. Daarnaast krijgen we zeer veel steun van de Bazarcommissie, de Creatieve Club en gemeenteleden. Dank daarvoor!

Oud papier

Sinds een paar jaar heeft de kerk een container voor oud papier. De container staat op het terrein van Cor de Kleer (Ringdijk 11). De eerste jaren heeft Cor zelf alle werkzaamheden voor het inzamelen van het oud papier verricht. Dit werd erg zwaar en daarom is de hulp ingeroepen van een aantal mensen. Een team van vrijwilligers, bestaande uit leden van het College van Kerkrentmeesters en gemeenteleden staat Cor bij. Ieder neemt een dag(deel) waar. Het inzamelen van oud papier kost de nodige tijd, maar levert veel op!

Samenstelling college

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:
Gerbrand van Aalst (ouderling kerkrentmeester / voorzitter)
Henk Geertman (ouderling kerkrentmeester / secretaris)
Pieter de Vries (ouderling kerkrentmeester / penningmeester)
Derk Jan Stegeman (kerkrentmeester / verantwoordelijk voor gebouwen)
Arie Cats (kerkrentmeester / verantwoordelijk voor de kerktelefoon)
Gerard de Jong is boekhouder en adviserend lid.