In de Gereformeerde Kerk van Ter Aar is in 1996 onder de naam "De gezamenlijke trektocht" een project gestart, waarin gemeenteleden hun droom van de kerk op papier konden zetten.

In 1997 is dit dromenplan d.m.v. een rapportage vastgesteld en het heeft twee hoofddoelstellingen: 

  • het nemen van initiatieven en uitvoeren van plannen om het gemeente-zijn te stimuleren;
  • het bezinnen over de visie/identiteit van onze gemeente in de toekomst.

Voortbordurend op dit dromenplan heeft de beleidscommissie in samenspraak met de kerkenraad en met inbreng van de gemeente een toekomstplan geformuleerd. Dit plan heeft begin 2013 een nieuwe versie gekregen met als titel 'Samen vitaal'. Het document is op een andere plek op deze site te bekijken of te downloaden.

Samenstelling

Cees van der Zwaag (aanspreekpunt)
Piet van Riel