Vanuit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Ter Aar
worden clubavonden gehouden voor basisschooljeugd van groep 5 t/m 8. Het leuke is dat je dus je klasgenoten tegen kan komen, ook al gaan ze niet naar dezelfde kerk als jij.

WJJ betekent: werkgroep jeugd en jongeren. Elke twee week is er een clubavond, dit jaar is dat op maandagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, in de Aarkant, naast de Gereformeerde Kerk.


Wat daar zoal gedaan wordt? In ieder geval beginnen we met gebed en een verhaal, meestal uit of over de bijbel, dat is het serieuze gedeelte. Hierna worden er groepsspelletjes gedaan of geknutseld. Dit wisselt steeds af. Na een uurtje is het dan weer tijd voor een gezamenlijke afsluiting. Ook vieren we samen het sinterklaas en het kerstfeest, en we gaan aan het eind van het seizoen nog een dag uit met de verschillende groepen. Dat zijn natuurlijk de allerleukste dingen, maar een avondje disco of bingo vallen ook altijd in de smaak.
Alles bij elkaar: veel gezelligheid!

Voor meer informatie kun je terecht bij Jolanda Braam en Cora de Hoogd.