SAGE staat voor SAmenwerking kleine GEmeenten. Onder begeleiding van de gemeenteadviseur van de classis heeft de Gereformeerde Kerk van Ter Aar een het initiatief genomen om met een aantal andere kleine gemeenten in de regio ten noorden van Alphen aan den Rijn te praten over samenwerking op één of meerdere gebieden: een soort clustervorming. Het doel hiervan is om een zelfstandig gemeente te kunnen blijven, gebruik te maken van elkaars sterke punten, om ze de eigen zwakke plekken te versterken. In de praktijk komt dat neer op zelf doen waar mogelijk en samenwerken waar gewenst of noodzakelijk.

Na zo'n twee jaar oriënterende gesprekken te hebben gevoerd en experimenteel dingen opgezet te hebben, is besloten om niet alles op te pakken, maar met name op drie gebieden vorm te geven aan de samenwerking en per gebied helder te krijgen welke gemeente hieraan deel neemt. Daar is allereerst de aandacht voor de jeugd: Een aantal gemeentes sluit het seizoen af met een gezamenlijke activiteit voor de jeugd van de middelbare school en we zetten gezamenlijke jeugddiensten uit. Het is de bedoeling dat dit uitgebreid wordt de komende tijd. Het tweede is de regionale agenda, zodat we op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Dit heeft al tot resultaat geleid dat verschillende mensen iets hebben ondernomen over de grenzen van hun eigen plaatselijke protestantse gemeente. Het derde speerpunt is missionair van aard. Zo is er een bezinningsavond geweest in Leimuiden over hoe gemeentes missionair kunnen zijn. Daar werd een deskundige spreker van buitenaf voor aangetrokken.

Het is een langzaam proces, waarbij vooral van belang is dat gemeentes hun blik leren naar andere gemeentes te richten en wat minder exclusief binnen hun eigen gemeente geloven, denken en doen. Dat vraagt om mentaliteitsverandering. Zij die zich bezig houden met SAGE geloven dat dat heilzaam, leerzaam en inspirerend is voor het gemeentezijn. Ook in bijbelse tijden (denk aan o.a. de brieven van Paulus) was er druk verkeer tussen de verschillende Christelijke gemeentes met als doel elkaar te versterken. Ze waren immers in de minderheid te midden van een heidense omgeving.

De regionale agenda is hieronder in te zien of u kunt deze downloaden.